Tjänster


– Löpande bokföring, samt redovisning (rapporter m.m.)
– Fakturering
– Lönehantering
– Pensioner/bokning av löneskatt
– Anläggningsredovisning
– Koncernavstämning
– Bokslut
– Deklarationer
– Årsbokslut och årsredovisning
– Likviditetsplanering
– Avtalshantering
– Rådgivning
m.m.
Kontakta mig, så pratar vi om vad just ni har för behov inom ekonomi/administration.

Internet.se - Hemsida till företag, domäner, webhotell |