Archive | december, 2018

Karensavdrag ersätter karensdag 2019

Karensavdrag ersätter karensdagen i lagen om sjuklön och i vissa fall socialförsäkringsbalken. De nya reglerna innebär att arbetsgivare gör avdrag på sjuklönen motsvarande 20 procent av sjuklönen för en vecka. Reglerna är tänkt att ge samma karens oavsett hur mycket arbetstid det är den dagen som arbetstagaren sjukanmäler sig till arbetsgivaren. Hur räknar jag ut […]

Continue Reading

Internet.se - Hemsida till företag, domäner, webhotell |