Archive | mars, 2018

Karensdag blir karensavdrag

Regeringen föreslår att systemet med karensdag ersätts med ett karensavdrag. Karensdag – från flera dagar till någon timme Karensdagen var när den infördes tänkt att vara en arbetsdag lång. Men med dagens regler kan den bli allt från flera dagar till bara någon timme. Den blir i princip alltid kortare än en dag för en […]

Continue Reading

Internet.se - Hemsida till företag, domäner, webhotell |