Archive | januari, 2018

Extra inbetalning för att täcka slutlig skatt

Om du har betalat för lite preliminärskatt under 2017 kan du göra en extra inbetalning till ditt skattekonto för att slippa betala kostnadsränta. Kostnadsränta Om du har betalat för lite preliminärskatt under beskattningsåret kan du göra en extra inbetalning till skattekontot så att du slipper betala kostnadsränta. Du behöver endast betala ränta för de dagar […]

Continue Reading

Representations- och reklamgåvor – höjd beloppsgräns

Skatteverket har höjt avdragsgränsen för representationsgåvor och fastställt en beloppsgräns för reklamgåvor. Nuvarande regler Enligt nuvarande allmänna råd (SKV A 2004:5) medges avdrag för representationsgåvor med skäligt belopp, dock högst 180 kr plus moms. För reklamgåvor finns ingen angiven beloppsgräns, men enligt ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen har dock avdrag med 350 kr inklusive moms godtagits i […]

Continue Reading

Internet.se - Hemsida till företag, domäner, webhotell |