Starta aktiebolag?

Starta aktiebolag?

– Passa på före årsskiftet Om du står i valet och kvalet att starta aktiebolag eller ombilda till aktiebolag från någon annan företagsform är det en god idé att bestämma sig snart. Som ägare till ett aktiebolag kan du få lågbeskattad utdelning från bolaget, men du får bara tillgodoräkna dig utdelningsutrymme om du äger bolaget vid ingången av året.

Bilda före årsskiftet

– Om du äger andelar i ett aktiebolag vid ingången av ett kalenderår får du beräkna något som kallas gränsbelopp för året. Gränsbeloppet är det utrymme du har för att ta ut lågbeskattad utdelning från bolaget. Utdelning som sker inom gränsbeloppet beskattas till 20 procent i inkomstslaget kapital. Ett bolag anses bildat när stiftelseurkunden undertecknats (under förutsättning att bolaget därefter registreras hos Bolagsverket). Eftersom det krävs att bolaget har tillräckligt med fastställt eget kapital som kan delas ut kan du inte ta utdelning under 2018. Det krävs ju att du ska fakturera en hel del och att bolaget har ett fastställt bokslut där det framgår att bolaget har tillräckligt med eget kapital för att kunna delas ut. Men även om du inte gör en utdelning under 2018 får du beräkna gränsbeloppet och detta får du sedan spara till kommande år och det ökar därför dina möjligheter till stora lågbeskattade utdelningar i framtiden. Så även om du inte räknar med att kunna ta utdelning under nästa år, finns det alltså en vits med att bilda aktiebolaget redan under 2017.

Comments are closed.

Internet.se - Hemsida till företag, domäner, webhotell |