Höjt tak i sjukförsäkringen

Riksdagen har beslutat att taket i sjukförsäkringen höjs från 7,5 prisbasbelopp till 8 prisbasbelopp.

Höjt tak i sjukförsäkringen

Riksdagen har beslutat att taket i sjukförsäkringen höjs från 7,5 prisbasbelopp till 8 prisbasbelopp.

Ändringen innebär att maximal sjukpenninggrundande inkomst (SGI) höjs från 341 250 kr till 364 000 kr från och med 1 juli 2018. Översatt till en månadslön höjs taket med 1 896 kr, från 28 438 kr till 30 333 kr.

2017 2018 (jan-jun) 2018 (jul-dec)
336 000 kr 341 250 kr 364 000 kr

Taket för föräldrapenninggrundande inkomst förändras inte, utan är fortfarande 10 prisbasbelopp (dvs 455 000 kr för 2018).

Ikraftträdande

De nya reglerna träder i kraft 1 juli 2018.

 

Comments are closed.

Internet.se - Hemsida till företag, domäner, webhotell |